Zamki w Mirowie i Bobolicach

Są to dwa zamki położone od siebie w odległości ok 1,5 km i połączone malowniczą grzędą skalną zbudowaną ze skał wapiennych. Zamek w Mirowie to zamek w trwale zachowanej ruinie, natomiast zamek w Bobolicach to zamek zrekonstruowany. Obecnie zamek w Mirowie ze względu na prowadzone prace można zwiedzać tylko z zewnątrz. Zamek w Bobolicach można zwiedzać również wewnątrz.

Zwiedzanie z przewodnikiem jurajskim obejmuje obejrzenie z zewnątrz zamku w Mirowie, spacer malowniczą grzędą skalną, przejście do Jaskini Stajnia, powrót do Mirowa (ok 1-1,5h) oraz przejście do zamku w Bobolicach i zwiedzanie zamku z zewnątrz lub wewnątrz (czas od 1-1,5h). Od 2020 roku nie jest możliwe przejście grzędą skalną z Mirowa do Bobolic. 

Program wycieczki można poszerzyć o obiekty znajdujące się w okolicy:

* Skały Rzędkowickie

* Góra Zborów z Jaskinią Głęboką

* zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu

* Sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej Opiekunki Rodzin w Żarkach Leśniowie

* Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach

* Złoty Potok

* zamek w Olsztynie

POWRÓT