Ojcowski Park Narodowy

Wycieczka z przewodnikiem po Ojcowskim Parku Narodowym

Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy park narodowy w Polsce, jego powierzchnia wynosi zaledwie 2145,62 ha. Mimo to zachwyca bogactwem występujących tu roślin. Już od wczesnej wiosny możemy oglądać cieszące oko rośliny kolorowo kwitnące. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego występuje ogromna liczba jaskiń i schronisk skalnych (ok 500) zamieszkiwanych głównie przez nietoperze, którego sylwetka znajduje się logo parku.

Ojcowski Park Narodowy obejmuje swoim zasięgiem Dolinę Prądnika oraz odchodzącą od niej Dolinę Sąspowską. Dolina Prądnika słynie z ciekawych form skalnych, wśród których najbardziej charakterystyczną jest Maczuga Herkulesa i Brama Krakowska, jaskiń Groty Łokietka i Jaskini Ciemnej oraz zamku w Ojcowie i Pieskowej Skale.

Standardowy program najczęściej wybierany przez grupy i realizowany z uprawnionym przewodnikiem po Ojcowskim Parku Narodowym to wycieczka trwająca od 4 do 6 godzin, która obejmuje:

* Zamek w Pieskowej Skale zwiedzany z zewnątrz (z dziedzińca)

* Maczugę Herkulesa

* przejazd do Ojcowa i zwiedzanie Doliny Prądnika – spacer do Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości, Igła Deotymy, skała Rękawica oraz najczęściej jedna z wybranych jaskiń: Grota Łokietka lub Jaskinia Ciemna

Program wycieczki można rozszerzyć o:

* zwiedzanie ekspozycji muzealnej na zamku w Pieskowej Skale (od 2016 roku wystawa ponownie otwarta po remoncie)

* zwiedzanie multimedialnego muzeum przyrodniczego w Ojcowie 

* spacer Doliną Sąspowską – odchodząca od Doliny Prądnika jest równie malownicza ale bardziej spokojna i zaciszna z racji mniejszej popularności wśród turystów

* Osadę Młynarską Boroniówkę, gdzie zobaczymy zabytkowy młyn oraz tartak wodny

Wycieczkę można uzupełnić o obiekty leżące w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego:

* zamek w Rabsztynie k. Olkusza – zamek częściowo zrekonstruowany, trwają przy nim w dalszym ciągu prace natomiast obiekt jest udostępniony do zwiedzania. Z wieży rozciąga się przepiękny widok na okolicę.

* Pustynię Błędowską – oglądaną z punktu widokowego w wariancie krótszym lub spacerując po piasku jeśli mamy więcej czasu

* Jaskinię Wierzchowską Górną

* Jaskinię Nietoperzową

Regulamin Ojcowskiego Parku Narodowego stanowi, że wycieczki zbiorowe mogą zwiedzać Park tylko po opieką uprawnionych przewodników terenowych. Ilość uczestników obsługiwanych przez jednego przewodnika ojcowskiego nie może przekraczać 50 osób. Należy o tym pamiętać przy składaniu zamówienia.

 

POWRÓT